Cung cấp và hướng dẫn sử dụng hóa chất - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng hóa chất - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng hóa chất - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng hóa chất - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng hóa chất - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Cung cấp và hướng dẫn sử dụng hóa chất - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Việt Nam English Trung Quốc

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng hóa chất

24-05-2016
PAC-bot-mau-vang

CÁCH PHA HÓA CHẤT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ngày 05-04-2016 - Đăng bởi: daonhung

PHA HÓA CHẤT

a. Hàm lượng hóa chất

Các hóa chất pha trộn được quy đổi ra nồng độ % để tiện cho việc tính toán

Nồng độ % khối lượng

cong-thuc-tinh- %-nong-do

Trong đó:

C%: nồng độ phần trăm (%)

Mdd: khối lượng dung dịch (mdd = mct + mdm) (kg)

Mdm: khối lượng dung môi (kg)

Mct: khối lượng chất tan (kg)

Hàm lượng hóa chất

Pha hóa chất bằng nước do đó dung môi ở đây chính là H2O với khối lượng riêng là 1kg/lit.

Khi đó hàm lượng hóa chất cần pha được xác định theo công thức sau:

cong-thuc-tinh-ham-luong-hoa-chat-can-phab. Cách pha hóa chất

 

Ước tính hóa chất cần dùng cho việc vận hành HTXL ở đây đang được tham khảo. Hàm lượng của liều lượng hóa chất phụ thuộc vào chất lượng nước thải và cần được xem lại và điều chỉnh để đạt được kết quả xử lý tốt nhất.

1.  Xút (NaOH)

NATRI-HYDROXYT-(NAOH)

Kiềm (xút vảy) sử dụng ở đây là dạng nguyên chất dùng trong công nghiệp. Trong công trình này công dụng xút đựơc dùng để trung hòa nâng pH của nước thải chủ yếu tại bể tuyển nổi.

Bồn chứa xút: loại bồn Composite chuyên dùng có khả năng chịu được ăn mòn.

Nồng độ xút thích hợp dùng trung hòa nước thải từ 50 ppm.

Liều lượng xút cần dùng:  50 ppm x 700m3 = 35 kg/ ngày đêm.

Chú ý: chỉ sử dụng khi có sự thay đổi pH

2. Axit Sulphuric (H2SO4) 98%

Axit-Sulphuric--(H2SO4)-98%

Acid sử dụng ở đây là acid sulphuric 98%. Trong công trình xử lý này công dụng acid dùng để trung hòa hạ pH của nước thải nhuộm từ giá trị 9-11 xuống khoảng 7-8, chủ yếu tại bể trung gian.

Bồn chứa acid: loại bồn composite chuyên dùng có khả năng chịu được ăn mòn.

Nồng độ acid thích hợp dùng trung hòa nước thải khoảng 30 ppm.

Liều lượng acid cần dùng khoảng 21 kg/ ngày đêm.

Nồng độ acid cần pha để pha đơn giản thường là 10 %.

Chú ý: chỉ sử dụng khi có sự thay đổi pH

3. Chlorine 10%

calcium-hypochlorite

Dung dịch Chlorine được dùng làm tác nhân oxid hóa chất hữu cơ khử trùng nước thải.

Nồng độ Chlorine thích hợp dùng khử trùng nước thải khoảng 10 ppm.

Liều lượng Chlorine cần dùng khoảng  7kg/ ngày đêm.

Nồng độ Chlorine nên dùng trực tiếp dạng 10 %.

4. Chất dinh dưỡng

Chất dinh dưỡng được dùng để nuôi cấy vi sinh trong bể xử lý yếm khí & hiếu khí. Chất dinh dưỡng chỉ sử dụng trong giai đoạn khởi động ban đầu để nuôi cấy vi sinh và được châm vào bể xử lý yếm khí & hiếu khí bằng tay.

4.1 Axit Phosphoric (H3PO4)

Axit-phosphoric-H3PO4

Acid phosphoric 85 % được sử dụng chủ yếu cung cấp phospho cho vi sinh vật ở bể xử lý sinh học.

Liều lượng axit phosphoric cần dùng:   20 kg/ngày đêm.

4.2 Ure 10%

ure

Ure được sử dụng chủ yếu cung cấp nito cho vi sinh vật ở bể xử lý sinh học.

Liều lượng Ure cần dùng:      80 kg/ngày đêm.

5.  Phèn PAC

PAC-bot-mau-vang

Phèn dùng trong trường hợp này là PAC (Poly Aluminium Chloride) dạng bột màu vàng, khả năng hòa tan cao (MSDS).

Nồng độ phèn thích hợp cho phản ứng keo tụ khoảng 250 ppm.

Liều lượng phèn cần dùng: 250 mg/l x 700 m3 = 175 kg/ ngày đêm.

Nồng độ phèn pha nên dùng khoảng 10 %.

6.  Polymer Anion

polymer-ANion

Polimer anion dùng ở đây là: A1120 tinh thể trắng đục, độ hòa tan khá thấp (xem MSDS).

Nồng độ polimer thích hợp cho phản ứng keo tụ khoảng 3 ppm.

Liều lượng polimer cần dùng: 3 mg/l x 700 m3 = 2.1 kg/ ngày đêm.

7.  Polymer Cation

polymer-cation

Polimer cation dùng ở đây là: C1492 tinh thể trắng đục

Nồng độ polimer thích hợp cho phản ứng keo tụ khoảng 3 ppm.

HÓA CHẤT TIÊU THỤ TRONG 1 NGÀY:

STT Hóa chất Đơn vị Khối lượng (kg)
01 Xút vảy (NaOH) kg/ngày 35
02 Axit Sulphuric (H2SO4) kg/ngày 21
03 Ure kg/ngày 80
04 Axit Phosphoric (H3PO4) kg/ngày 20
05 Chlorine kg/ngày 7
06 Phèn PAC kg/ngày 175
07 Polymer Anion kg/ngày 2,1
08 Polymer Cation kg/ngày 0,3

Chú ý: Hàm lượng của liều lượng hóa chất còn phụ thuộc vào chất lượng nước thải.

 

COPYRIGHT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT